.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / Gdańsk / malborski, pow. ...
malborski, pow.
Nr okręgu wyborczego: 24
Statystyka
Liczba mieszkańców: 64095
Powierzchnia: 494.63 km2
Zaludnienie: 129 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 50321
Liczba obwodów: 37
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny347
Szpital10
Zakład karny10
Zakład pomocy społecznej10
razem 37 7

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
220903Lichnowy, gm.gmina wiejska33446
220904Malbork, gm.gmina wiejska33090
220901Malbork, m.gmina miejska2331399
220906Miłoradz, gm.gmina wiejska22665
220907Nowy Staw, gm.gmina miejsko-wiejska46180
220908Stare Pole, gm.gmina wiejska23541


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca