.
.
 
 
. .

Wyjaśnienie
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na posłów i senatorów.

Osoby obecnie kandydujące na posła lub senatora, jeżeli nie złożyły przed dniem wejścia w życie przepisów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniających ustawę „lustracyjną” oświadczenia lustracyjnego w związku z ubieganiem się o inną funkcję publiczną, z którym związany jest obowiązek złożenia takiego oświadczenia, składają właściwej okręgowej komisji wyborczej oświadczenie według wzoru obowiązującego po zmianach.

Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej brak jest podstaw prawnych do ponownego składania oświadczeń przez osoby, które takie oświadczenie uprzednio złożyły. W sprawach wyborczych składają one komisji okręgowej, zgodnie z art. 144 ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej, jedynie informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca