.
.
 
 
. .

Wyjaśnienie
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 8 sierpnia 2005 r.

w sprawie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) zgłoszenie okręgowej listy kandydatów na posłów powinno zawierać m. in. zawód każdego z kandydatów; zgodnie z art. 190 ustawy przepis ten stosuje się również do zgłoszeń kandydatów na senatorów. W opinii Państwowej Komisji Wyborczej, dla zapewnienia wyborcom właściwej informacji o kandydatach, wskazane jest podawanie zawodu wykonywanego (zajęcia) kandydatów, zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat nie ma wykształcenia specjalistycznego lub wykonuje zawód niezwiązany z kierunkiem swojego wykształcenia. W przypadku studentów stosowne jest użycie określenia „student”, wskazujące zajęcie kandydata.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca