.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 12.20 w dniu 26 września 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 22 652 obwodach stanowiących 90.01 % ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 27 201 616 osób;
2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 10 926 334 osób;
3) frekwencja wyniosła 40.17 %;
4) liczba kart ważnych 10 910 541 kart;
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 10 514 456 głosy;
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:
nr
listy
nazwa
komitetu
liczba
uzyskanych głosów
%
uzyskanych głosów
1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 104 877 1.00
2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 82 648 0.79
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 829 080 7.89
4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl 253 231 2.41
5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 400 375 3.81
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 821 579 26.84
7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 196 859 11.38
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 2 547 176 24.23
9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 30 262 0.29
10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 731 260 6.95
11 Komitet Wyborczy Centrum 19 438 0.18
12 Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke 162 519 1.55
13 Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 14 708 0.14
14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca 7 587 0.07
15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1 225 699 11.66
16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 10 475 0.10
17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 27 961 0.27
18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 6 674 0.06
19
okręg nr 4
Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 1 016 0.01
19
okręg nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 982 0.01
19
okręg nr 21
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 34 469 0.33
19
okręg nr 29
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 5 581 0.05
7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:
nr
listy
nazwa
komitetu
%
uzyskanych głosów
liczba
uzyskanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 1.00 0
2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 0.79 0
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 7.89 33
4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl 2.41 0
5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 3.81 0
6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 26.84 152
7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 11.38 56
8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 24.23 133
9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 0.29 0
10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 6.95 27
11 Komitet Wyborczy Centrum 0.18 0
12 Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke 1.55 0
13 Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 0.14 0
14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca 0.07 0
15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 11.66 57
16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 0.10 0
17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 0.27 0
18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 0.06 0
19
okręg nr 4
Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy 0.01 0
19
okręg nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy 0.01 0
19
okręg nr 21
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" 0.33 2
19
okręg nr 29
Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" 0.05 0
8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w 22 561 obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:
Lp.Nazwa komitetuLiczba uzyskanych mandatów
1 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 35
2 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 48
3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5
4 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3
5 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4
6 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka 1
7 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego 1
8 Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza 1
9 Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005 1
10 Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza 1

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca