.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW W DNIU 27.09.2005 O GODZINIE 18.20 W SIEDZIBIE PKW

Dnia 27 września 2005 roku o godzinie 18.20 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa na której podano oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W konferencji udział wzięli :

Przewodniczący PKWsędzia Ferdynand Rymarz
Zastępcy Przewodniczącegosędzia Stanisław Kosmal
sędzia Jan Kacprzak
Członkowie PKWsędzia Stefan Jaworski
sędzia Andrzej Kisielewicz
sędzia Andrzej Mączyński
sędzia Włodzimierz Ryms
sędzia Stanisław Zabłocki
sędzia Tadeusz Żyznowski
Sekretarz PKWMinister Kazimierz Wojciech Czaplicki
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

Konferencję prowadził przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz, który przedstawił obwieszczenie PKW o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005r. Zapowiedział, że PKW ogłosi je w formie obwieszczenia i zamieści w internecie.

Przewodniczący poinformował także, iż protest przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyboru na posła lub senatora może być wniesiony z powodu:

  • dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom
  • lub naruszenia przepisów ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów

Protest wnosi się na piśmie bezpośrednio do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Dzienniku Ustaw.

Na zakończenie konferencji prasowej Przewodniczący PKW publicznie złożył podziękowania:

  • wielkiej, około 270-tysięcznej rzeszy członków obwodowych komisji wyborczych, na których spoczywał główny ciężar liczenia głosów, za ofiarną dobrze wykonaną pracę publiczną
  • sędziom-członkom okręgowych komisji wyborczych, za ich dodatkowy trud, niezależnie od wykonywanej pracy w sądach, przy rejestracji okręgowych list wyborczych i ustaleniu podziału mandatów parlamentarnych
  • pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, podległym panu ministrowi Kazimierzowi Czaplickiemu za kilkumiesięczne przygotowania dwóch rodzajów wyborów równocześnie, w tym dla informatyków, którzy sprawnie przeprowadzili elektroniczna transmisję danych
  • wójtom, burmistrzom i prezydentom miast za przygotowanie lokali wyborczych i obsługę techniczną obwodowych komisji wyborczych
  • funkcjonariuszom policji i straży miejskiej, którzy zapewnili zewnętrzne bezpieczeństwo wyborów
  • środkom komunikacji społecznej: telewizji, radiu i prasie, za rzetelne informowanie społeczeństwa o przebiegu wyborów


Pełny tekst obwieszczenia PKW o wynikach wyborów do Sejmu i do Senatu został już zamieszczony na stronie internetowej PKW oraz będzie dostępny na ekranach w studiu wyborczym.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca