.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PKW W DNIU 27.09.2005 O GODZINIE 08.05 W SIEDZIBIE PKW.

Dnia 27 września 2005 roku o godzinie 08.05 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W konferencji udział wzięli :

Zastępca przewodniczącegosędzia Stanisław Kosmal
sędzia Jan Kacprzak
Członkowie PKWsędzia Stefan Jaworski
sędzia Andrzej Kisielewicz
sędzia Andrzej Mączyński
sędzia Włodzimierz Ryms
sędzia Stanisław Zabłocki
Sekretarz PKWMinister Kazimierz Wojciech Czaplicki,
Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

Konferencję prowadził sędzia Stanisław Kosmal który przedstawił protokół PKW o zbiorczych wynikach głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów.

PROTOKÓŁ

Zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140 poz. 1173) Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, co następuje.

I.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., na wszystkie okręgowe listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju 11 804 676 głosów ważnych.

II.

Na poszczególne okręgowe listy kandydatów na posłów oddano w skali kraju głosów ważnych:

1)listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny
oddano 124 038 głosów, to jest 1,05% ,
2)listy nr 2 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
oddano 91 266 głosów, to jest 0,77% ,
3)listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
oddano 940 762 głosy, to jest 7,97% ,
4)listy nr 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl
oddano 289 276 głosów, to jest 2,45% ,
5)listy nr 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej
oddano 459 380 głosów, to jest 3,89% ,
6)listy nr 6 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
oddano 3 185 714 głosów, to jest 26,99% ,
7)listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
oddano 1 335 257 głosów, to jest 11,31% ,
8)listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
oddano 2 849 259 głosów, to jest 24,14% ,
9)listy nr 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
oddano 34 127 głosów, to jest 0,29% ,
10)listy nr 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
oddano 821 656 głosów, to jest 6,96% ,
11)listy nr 11 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Centrum
oddano 21 893 głosy, to jest 0,19% ,
12)listy nr 12 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke
oddano 185 885 głosów, to jest 1,57% ,
13)listy nr 13 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska
oddano 16 251 głosów, to jest 0,14% ,
14)listy nr 14 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
oddano 8 353 głosy, to jest 0,07% ,
15)listy nr 15 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
oddano 1 347 355 głosów, to jest 11,41% ,
16)listy nr 16 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP
oddano 11 914 głosów, to jest 0,10% ,
17)listy nr 17 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
oddano 32 863 głosy, to jest 0,28% ,
18)listy nr 18 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
oddano 7 376 głosów, to jest 0,06% ,
19)lista nr 19 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy w okręgu nr 4
oddano 1 019 głosów, to jest 0,01% ,
20)lista nr 19 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy w okręgu nr 9
oddano 982 głosy, to jest 0,01% ,
21)lista nr 19 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka” w okręgu nr 21
oddano 34 469 głosów, to jest 0,29% ,
22)lista nr 19 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszości Niemieckiej Śląska” w okręgu nr 29
oddano 5 581 głosów, to jest 0,05% .

III.

Następujące okręgowe listy kandydatów na posłów spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych:

1)listy okręgowe zgłoszone przez komitety wyborcze partii politycznych bądź komitety wyborcze wyborców, które otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju (art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej)
- listy nr 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin,
- listy nr 6 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej,
- listy nr 8 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
- listy nr 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,
- listy nr 15 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;
2)komitety wyborcze:
- Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka”,
- Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszości Niemieckiej Śląska”,
utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych złożyły w Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 Ordynacji wyborczej i ich listy z numerem 19 zarejestrowane odpowiednio w okręgach wyborczych nr 21 i nr 29 korzystają ze zwolnienia z warunku, o którym mowa w art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej.

Sędzia Stanisław Kosmal odpowiadając na pytanie dziennikarzy o wynik wyborczy Ligi Polskich Rodzin w Warszawie powiedział: Nie możemy wypowiadać się za komisję która przydziela ten mandat, tam proszę szukać informacji.

Następna konferencja na której zostaną ogłoszone wyniki wyborów do Sejmu i do Senatu odbędzie się ok.18.00 w siedzibie PKW


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca