.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PKW W DNIU 25.09.2005 r. O GODZINIE 12.00 W SIEDZIBIE PKW.

W dniu 25 września o godz. 12.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się pierwsza konferencja prasowa w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W konferencji wzięli udział:

Przewodniczący PKWsędzia Ferdynand Rymarz
z-ca Przewodniczącego PKWsędzia Stanisław Kosmal
członkowie PKWsędzia Stefan Jaworski
sędzia Włodzimierz Ryms
sędzia Stanisław Zabłocki
sędzia Tadeusz Żyznowski
Sekretarz PKWKierownik Krajowego Biura Wyborczego
minister Kazimierz Wojciech Czaplicki

Przewodniczący PKW, na podstawie danych otrzymanych od 24 779 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 24 999 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju poinformował, że wg stanu na godz. 10.30 w dniu 25.09.2005r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania w obwodach z których otrzymano dane wyniosła 29 780 999
  2. Wydano karty do głosowania 2 013 185 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 6,76% osób uprawnionych.

Frekwencja w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców

1.WROCŁAW7,13%
2.LUBLIN7,09%
3.ŁÓDŹ6,74%
4.KRAKÓW7,42%
5.WARSZAWA7,63%
6.GDAŃSK6,20%
7.KATOWICE7,04%
8.POZNAŃ7,29%
9.SZCZECIN6,73%

Przewodniczący PKW poinformował że „wybory przebiegają nadzwyczaj godnie, spokojnie i poważnie”, choć zdarzyły się sporadyczne wypadki zakłócenia ciszy wyborczej.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie poinformowała Państwową Komisję Wyborczą, że w okręgu wyborczym nr 27 w Częstochowie, gdzie karty do głosowania na kandydatów do Senatu zawierają nazwiska i imiona kandydatów bez podania nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił danego kandydata na senatora, głosowanie nie zostanie przerwane. OKW zaleciła by informować każdego wyborcę że karty odpowiadają ustalonemu urzędowo brzmieniu a informacje o komitecie wyborczym znajdują się w obwieszeniu wywieszonym w lokalu wyborczym.

Sędzia Ferdynand Rymarz oświadczył, ze PKW uznała takie stanowisko w danej sytuacji za najbardziej racjonalne.

Następna konferencja, podczas której zostanie podana informacja o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania odbędzie się w siedzibie PKW o godz. 18.00.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca