.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PKW W DNIU 25.09.2005 r. O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE PKW.

W dniu 25 września o godz. 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się pierwsza konferencja prasowa w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP.

W konferencji wzięli udział:

z-ca Przewodniczącego PKWsędzia Stanisław Kosmal
członek PKWsędzia Stefan Jaworski

Ponad 25 tysięcy komisji rozpoczęło pracę o godz. 6.00. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 20.00. Do tej pory głosowanie odbywa się bez poważniejszych incydentów i zdarzeń, które mogłyby zakłócić przebieg wyborów.

Z-ca Przewodniczącego PKW poinformował, że w okręgu wyborczym nr 27 w Częstochowie karty do głosowania na kandydatów do Senatu zawierają nazwiska i imiona kandydatów bez podania nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił danego kandydata na senatora. W zależności od stanu faktycznie ustalonego, może zajść potrzeba przerwania głosowania i wydrukowania nowych kart do głosowania.

Z powodu zgonu, dwoje kandydatów zostało skreślonych z list wyborczych. Właściwe komisje wyborcze informują o tym fakcie wyborców.

W wyborach uczestniczy komitetów 128 wyborczych, które zarejestrowały swoje listy.

w wyborach do Sejmu zarejestrowano:

okręgowych list kandydatów na Posłów594
kandydatów na Posłów10664

w wyborach do Senatu zarejestrowano:

komitetów wyborczych108
kandydatów na Senatorów623

Następna konferencja odbędzie się w siedzibie PKW o godz.12.00,

zostaną wówczas podane informacje o „frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania” wg stanu z godz. 10.30


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca