.
.
 
 
. .

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 września 2005 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

I.   Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 24 779 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 24 999 komisji obwodowych powołanych na obszarze kraju (tj. bez obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich), informuje, że według stanu na godz. 10.30 w dniu 25 września 2005 r.:

1.   Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 29 780 999.

2.   Wydano karty do głosowania 2 013 195 osobom uprawnionym, co stanowi 6,76% w stosunku do liczby osób uprawnionych.

II.  Zbiorcze informacje według okręgów wyborczych i województw:

 

Numer
okręgu
wyborczego

Siedziba okręgowej
 komisji wyborczej

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

województwo dolnośląskie

1 816

1 815

2 318 976

133 427

5,75%

1

Legnica

676

676

804 951

43 077

5,35%

2

Wałbrzych

479

479

569 146

32 103

5,64%

3

Wrocław

661

660

944 879

58 247

6,16%

województwo kujawsko-pomorskie

1 369

1 163

1 328 069

79 459

5,98%

4

Bydgoszcz

678

473

505 541

33 223

6,57%

5

Toruń

691

690

822 528

46 236

5,62%

województwo lubelskie

1 776

1 776

1 734 475

116 429

6,71%

6

Lublin

915

915

956 566

64 383

6,73%

7

Chełm

861

861

777 909

52 046

6,69%

województwo lubuskie

655

655

792 084

40 331

5,09%

8

Zielona Góra

655

655

792 084

40 331

5,09%

województwo łódzkie

1 701

1 701

2 074 191

132 224

6,37%

9

Łódź

470

470

699 394

46 566

6,66%

10

Piotrków Trybunalski

501

501

586 116

36 101

6,16%

11

Sieradz

730

730

788 681

49 557

6,28%

województwo małopolskie

2 220

2 218

2 509 644

222 704

8,87%

12

Chrzanów

411

411

494 170

48 748

9,86%

13

Kraków

745

745

905 175

64 172

7,09%

14

Nowy Sącz

576

576

569 343

68 176

11,97%

15

Tarnów

488

486

540 956

41 608

7,69%

województwo mazowieckie

3 186

3 183

4 020 379

275 252

6,85%

16

Płock

567

567

663 376

39 961

6,02%

17

Radom

507

507

570 476

37 527

6,58%

18

Siedlce

764

764

732 165

50 755

6,93%

19

Warszawa I

819

816

1 326 148

101 206

7,63%

20

Warszawa II

529

529

728 214

45 803

6,29%

województwo opolskie

794

792

834 022

50 333

6,03%

21

Opole

794

792

834 022

50 333

6,03%

województwo podkarpackie

1 644

1 644

1 637 097

147 561

9,01%

22

Krosno

737

737

686 619

61 601

8,97%

23

Rzeszów

907

907

950 478

85 960

9,04%

województwo podlaskie

847

847

944 295

72 040

7,63%

24

Białystok

847

847

944 295

72 040

7,63%

województwo pomorskie

1 271

1 268

1 701 264

108 106

6,35%

25

Gdańsk

583

583

811 995

48 913

6,02%

26

Gdynia

685

685

889 269

59 193

6,66%

województwo śląskie

2 675

2 674

3 759 810

266 636

7,09%

27

Bielsko-Biała

452

452

586 812

57 598

9,82%

28

Częstochowa

401

401

491 699

30 742

6,25%

29

Gliwice

460

460

667 356

41 860

6,27%

30

Rybnik

409

409

580 696

45 355

7,81%

31

Katowice

542

541

829 709

59 063

7,12%

32

Sosnowiec

411

411

603 538

32 018

5,31%

województwo świętokrzyskie

932

932

1 036 333

53 310

5,14%

33

Kielce

932

932

1 036 333

53 310

5,14%

województwo warmińsko-mazurskie

983

983

1 126 465

69 481

6,17%

34

Elbląg

426

426

504 796

29 946

5,93%

35

Olsztyn

557

557

621 669

39 535

6,36%

województwo wielkopolskie

2 093

2 093

2 617 183

171 781

6,56%

36

Kalisz

650

650

773 263

51 444

6,65%

37

Konin

488

488

595 862

35 539

5,96%

38

Piła

495

495

588 015

38 736

6,59%

39

Poznań

460

460

660 043

46 062

6,98%

województwo zachodniopomorskie

1 042

1 037

1 346 761

74 170

5,51%

40

Koszalin

425

425

528 923

27 882

5,27%

41

Szczecin

615

610

817 789

46 239

5,65%

 

III. Zbiorcze informacje wg miast powyżej 250 tys. mieszkańców

 

Lp.

Nr okręgu

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5)

1.

3

m. Wrocław

304

303

500 933

35 696

7,13%

2.

4

m. Bydgoszcz

205

0

0

0

0,00%

3.

6

m. Lublin

192

192

279 281

19 812

7,09%

4.

9

m. Łódź

396

396

624 633

42 088

6,74%

5.

13

m. Kraków

443

443

583 722

43 332

7,42%

6.

19

m. st. Warszawa

819

816

1 326 148

101 206

7,63%

7.

25

m. Gdańsk

211

211

362 776

22 507

6,20%

8.

31

m. Katowice

163

163

259 370

18 252

7,04%

9.

39

m. Poznań

295

295

443 874

32 378

7,29%

10.

41

m. Szczecin

201

196

313 677

21 097

6,73%

 

 

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie (mieście) gm. Ochotnica Dolna, okręg nr 14, województwo woj. małopolskie - 21,93%

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

 


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca