.
.
 
 
. .

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) informuje, że w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 września 2005 r. przyjęła zawiadomienia:

 1. partii politycznych

  Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja";

  • skrót nazwy: KW Antyklerykalna Partia Postępu "Racja";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Barański;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aleksander Sikorski;
  • siedziba Komitetu: 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 55 m. 81;

  CENTRUM

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Centrum;

  • skrót nazwy: KW Centrum;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Sławomir Markiewicz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosław Tatarczuk;
  • siedziba Komitetu: 00-057 Warszawa, Pl. Dąbrowskiego 5;

  Demokratycznej Partii Lewicy

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy;

  • skrót nazwy: KW DPL;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Jaroszewski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Wołkowicz;
  • siedziba Komitetu: 46-100 Namysłów, ul. Rynek Ratusz;

  Domu Ojczystego

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Halina Maria Szustak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Gruz;
  • siedziba Komitetu: 02-645 Warszawa, ul. Janka Bytnara "Rudego" 23/18;

  Krajowej Partii Emerytów i Rencistów*)

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Kraśko;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Ruciński;
  • siedziba Komitetu: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35;

  Ligi Obrony Suwerenności

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Przyłudzki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Podjacka;
  • siedziba Komitetu: 80-462 Gdańsk, Al. Jana Pawła II 25A/35;

  Ligi Polskich Rodzin

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;

  • skrót nazwy: KW LPR;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwester Chruszcz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Kędzierska;
  • siedziba Komitetu: 00-528 Warszawa, ul. Hoża 9;

  Narodowego Odrodzenia Polski

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Wojciech Gmurczyk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Wojciech Pyrkosz;
  • siedziba Komitetu: 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 22;

  OdNowy Rzeczypospolitej Polskiej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej;

  • skrót nazwy: KW OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Godlewski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Olbrycht;
  • siedziba Komitetu: 04-853 Warszawa, ul. Zagajnikowa 20;

  Organizacji Narodu Polskiego - Ligi Polskiej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Janusz Malewicz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Pajestka;
  • siedziba Komitetu: 03-727 Warszawa, ul. Targowa 15/60A;

  Partii Demokratycznej-demokraci.pl

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy PD;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mirosław Czech;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Roman Lewiński;
  • siedziba Komitetu: 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79;

  Inicjatywy Rzeczypospolitej Polskiej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP;

  • skrót nazwy: KWP Inicjatywa RP;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Janik;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Dominik Gralka;
  • siedziba Komitetu: 03-982 Warszawa, ul. Meissnera 8/20;

  Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

  • skrót nazwy: KW PO;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Cezary Grabarczyk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Rosół;
  • siedziba Komitetu: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21;

  Platformy Janusza Korwin-Mikke

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke;

  • skrót nazwy: KW Platformy JKM;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Żółtek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza;
  • siedziba Komitetu: 05-420 Józefów, ul. 3-go Maja 100;

  Polskiej Partii Pracy

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Janiszewski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanisław Śniadecki;
  • siedziba Komitetu: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18;

  Polskiego Stronnictwa Ludowego

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Jekiełek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki;
  • siedziba Komitetu: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4;

  Polskiej Konfederacji - Godność i Praca

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Jerzy Baca;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Krzysztoforska;
  • siedziba Komitetu: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 21/23;

  Polskiej Partii Narodowej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej;

  • skrót nazwy: KW PPN;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Leszek Bubel;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Leszek Bubel;
  • siedziba Komitetu: 04-078 Warszawa, ul. Garibaldiego 4/20;

  Polskiej Wspólnoty Narodowej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej;

  • skrót nazwy: KW PWN;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Marciniak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Konieczny;
  • siedziba Komitetu: 00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13;

  Prawa i Sprawiedliwości

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy PiS;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Mirosław Dudziński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski;
  • siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

  RODZINY-OJCZYZNY

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Opolski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Małek;
  • siedziba Komitetu: 30-898 Kraków, ul. Ks. Jana Kusia 8A;

  Ruchu Obrony Bezrobotnych

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych;

  • skrót nazwy: KW ROB;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Janeda;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Żeberek;
  • siedziba Komitetu: 43-100 Tychy, ul. Dołowa 13a;

  Ruchu Patriotycznego

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny;

  • skrót nazwy: Ruch Patriotyczny;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Czerwiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Romanowicz;
  • siedziba Komitetu: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 22 m. 7;

  Samoobrony Narodu Polskiego

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego;

  • skrót nazwy: Samoobrona NP;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Mazanek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Hadryan;
  • siedziba Komitetu: 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10;

  Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;

  • skrót nazwy: KW Samoobrona RP;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Filipek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska;
  • siedziba Komitetu: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30;

  Socjaldemokracji Polskiej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej;

  • skrót nazwy: KW SDPL;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Nieporęt;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agnieszka Zaręba;
  • siedziba Komitetu: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 29a;

  Sojuszu Lewicy Demokratycznej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera;
  • siedziba Komitetu: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a;

  Stronnictwa "Porozumienie Polskie"

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie";

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy P. P.;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Grabowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Kubicka;
  • siedziba Komitetu: 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 51/3;

  Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA"

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna";

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Szkutnik;
  • siedziba Komitetu: 35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 32;

  Stronnictwa Pracy

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy;

  • skrót nazwy: KW SP;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Kobyliński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Antoni Barszczewski;
  • siedziba Komitetu: 00-214 Warszawa, ul. Franciszkańska 6;

  Stronnictwa Prawicy Demokratycznej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej;

  • skrót nazwy: SPD;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bohdan Kopczyński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Kawa;
  • siedziba Komitetu: 70-563 Szczecin, ul. Koński Kierat 15;

  Unii Lewicy III RP

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP;

  • skrót nazwy: KW Unii Lewicy;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Musiał;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Kwater;
  • siedziba Komitetu: 02-132 Warszawa, ul. Baleya 1/99;

  Unii Polityki Realnej

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej;

  • skrót nazwy: KW UPR;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Kenig;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Cieślak;
  • siedziba Komitetu: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41;

  Związku Weteranów Wojny

  o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny;

  • skrót nazwy: KW ZWW;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Marian Wysocki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Monika Górna;
  • siedziba Komitetu: 43-300 Bielsko-Biała, ul. ks. St. Stojałowskiego 22;

 2. wyborców:

  o utworzeniu "Orłowska" Komitetu Wyborczego Wyborców

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Mieczysław Tkaczyński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Żółtańska;
  • siedziba Komitetu: 53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 88/8;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Piątek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marian Kasza;
  • siedziba Komitetu: 41-506 Chorzów, ul. Bojowników 46, Hotel "Batory" ;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Bóg-Honor-Ojczyzna";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Rys;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Chodyń;
  • siedziba Komitetu: 31-831 Kraków, os. Złota Jesień bl. 8/24;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Czas na kobiety"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Grzegorz Pronobis;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maryla Karaś;
  • siedziba Komitetu: 26-600 Radom, ul. Kusocińskiego 51;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Zawiszowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Tomecki;
  • siedziba Komitetu: 43-190 Mikołów, ul. Górnicza 8/14;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "JOW";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Czachor;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Wojtasik;
  • siedziba Komitetu: 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Nowak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Szczepańczyk;
  • siedziba Komitetu: 28-400 Pińczów, ul. 1 Maja 15;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Lubelszczyzna — Senat 2005";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Paweł Sawicki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Teodor Żuk;
  • siedziba Komitetu: 20-078 Lublin, ul. 3-go Maja 18/7a;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Lippa;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Joachim Ottlik;
  • siedziba Komitetu: 47-400 Racibórz, ul. Wczasowa 3;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: Mniejszość Niemiecka;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Harald Brol;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agata Baron;
  • siedziba Komitetu: 45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Nasz Samorządowy Senator"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Nasz Samorządowy Senator";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Konopka;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tadeusz Matosek;
  • siedziba Komitetu: 26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 2/113;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Nasze Podlasie"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: "Nasze Podlasie";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Artur Pietrowcew;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wiesław Wojtach;
  • siedziba Komitetu: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 707;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Normujemy Przyszłość"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogusław Konrad;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Helena Mścichowska;
  • siedziba Komitetu: 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 8;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Nowe Pokolenie"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Strumpf;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Sylwester Janiga;
  • siedziba Komitetu: 50-305 Wrocław 6, ul. Młodnickiego 22/7;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Odrodzenie Polski"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: "Odrodzenie Polski";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mieczysław Stanisław Struś;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aleksander Nowak;
  • siedziba Komitetu: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1 p. 3;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: O. B. R. S.;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zdzisław Barszcz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Kazimierz Kowalczyk;
  • siedziba Komitetu: 44-300 Wodzisław Śl., ul. Kubsza 28 I p.;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Marcin Wójcik;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Rozalia Bajorek;
  • siedziba Komitetu: 33-101 Tarnów, ul. Niebieska 5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Prawica Podkarpacka"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Prawica Podkarpacka";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Józef Wyskiel;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Skotnicki;
  • siedziba Komitetu: 35-030 Rzeszów, ul. R. Alsa 5/4;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Ruch 2000
  • Biały Orzeł";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zygmunt Hortmanowicz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Schaeffer;
  • siedziba Komitetu: 04-619 Warszawa, ul. Stradomska 38;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Grabiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Cała;
  • siedziba Komitetu: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 6;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Jan Fałek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wojciech Ścibor;
  • siedziba Komitetu: 26-600 Radom, ul. Sandomierska 11/168;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Powroźnik;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Zofia Bednarenko;
  • siedziba Komitetu: Tarnów, ul. Piłsudskiego 32;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Zgoda.pl"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Zgoda.pl";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Chibowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Arkadiusz Filipiuk;
  • siedziba Komitetu: 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 13 m. 3;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Śląsk w Europie"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Śląsk w Europie";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Łukasz Maciejewski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Pustelnik;
  • siedziba Komitetu: 41-500 Chorzów, ul. Jagiellońska 7/1;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW
  • Jerzy Widzyk Senat 2005;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Danuta Pytlarz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jakub Zieliński;
  • siedziba Komitetu: 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 29;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Jacka Żylińskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Adama Żylińskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dorota Danuta Jurczak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Teresa Cyrta;
  • siedziba Komitetu: 14-200 Iława, ul. Chełmońskiego 9;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Marciniaka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Kutek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Barbara Ginter;
  • siedziba Komitetu: 58-350 Kowalowa, ul. Wczasowa 47;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Szarawarskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Andrzeja Szarawarskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ireneusz Władysław Łęczek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Joanna Rakowska;
  • siedziba Komitetu: 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 78/15;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bernarda Szwedy

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Bernarda Szwedy;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Mejsak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Włodzimierz Gozdek;
  • siedziba Komitetu: 44-200 Rybnik, ul. Białych 7;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Blok Senat 2005

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Blok Senat 2005;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Marcin Chyz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Zdzisława Bielak;
  • siedziba Komitetu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Batorego 51 m. 49;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bogdana Borusewicza

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Bogdana Borusewicza;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Jan Charkin;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Eugeniusz Bielski;
  • siedziba Komitetu: 80-299 Gdańsk, ul. Syriusza 59;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Grażyny Paturalskiej
  • nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Jarosław Chyb;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Marian Landowski;
  • siedziba Komitetu: 81-767 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 23/2;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Nieszporek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jacek Paciorkowski;
  • siedziba Komitetu: 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Kalinowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Włodzimierz Krojec;
  • siedziba Komitetu: Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Ireneusza Niewiarowskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Józef Tubacki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Miążkiewicz;
  • siedziba Komitetu: 62-500 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Hyrczyk;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Artur Stroka;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Stojałowska;
  • siedziba Komitetu: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 4/6d;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Rulewskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Violetta Pyszkowska;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Szott;
  • siedziba Komitetu: 85-402 Bydgoszcz, ul. Kamińskiego 16;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Janiny Sagatowskiej

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Parys;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Surma;
  • siedziba Komitetu: 37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 41/35;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Joanna Lubomirska-Siemieńczuk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bożena Dąbrowska-Lorenz;
  • siedziba Komitetu: 10-103 Olsztyn, ul. 11 Listopada 4;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Czerwińskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Jerzego Czerwińskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Szymon Czerwiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Jaskowski;
  • siedziba Komitetu: 48-200 Prudnik, ul. Batorego 3;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Pieniążka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Henryk Leśniczak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grzegorz Szmyt;
  • siedziba Komitetu: 98-200 Sieradz, ul. Kościuszki 5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Pękały

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Jerzego Pękały;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Anna Roman Pękała;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Hanna Głowacka;
  • siedziba Komitetu: 06-513 Wieczfnia Kościelna 87;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Szteligi

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Strączkiewicz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Możdżyńska;
  • siedziba Komitetu: 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Jerzy Pado;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Harasim;
  • siedziba Komitetu: 20-089 Lublin, ul. Probostwo 26;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Andrzeja Wojtyły;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Stodolny;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Żaneta Katarzyna Lasiecka-Stodolna;
  • siedziba Komitetu: 62-800 Kalisz, ul. Targowa 24;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy Jerzego Dziewulskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Bazydło;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Kurcinowski;
  • siedziba Komitetu: 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Lech Kowalczuk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Sikorski;
  • siedziba Komitetu: 22-100 Chełm, ul. Armii Krajowej 9/6;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Błaszczyk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Urszula Elżbieta Giereń;
  • siedziba Komitetu: 15-793 Białystok, ul. Jarzębinowa 18/60;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Kazimierza Kutza;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krystyna Klaczkowska;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marian Leon Kadela;
  • siedziba Komitetu: 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 1;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Monika Ostrowska-Metelska;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Woźniak;
  • siedziba Komitetu: 02-784 Warszawa, ul. Aleksandra Janowskiego 20;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Leszka Ireneusza Paradowskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Alicja Noculak-Palczewska;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jolanta Grzebieluch;
  • siedziba Komitetu: 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Kośla;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Piotr Cichocki;
  • siedziba Komitetu: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Folwark Piaski 16;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Płażyńskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy Macieja Płażyńskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Małgorzata Maria Gładysz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Józef Kazienko;
  • siedziba Komitetu: 80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Mariana Cyconia

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy Mariana Cyconia;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Migacz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Danuta Pogwizd;
  • siedziba Komitetu: 33-388 Gołkowice, Gołkowice Dolne 176;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW "Cała Łódź";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Adamiak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Maraszek;
  • siedziba Komitetu: 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 92;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Trzcińskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Marka Trzcińskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Maria Borzęcka;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Jolanta Skrzypiec;
  • siedziba Komitetu: 98-220 Zduńska Wola, ul. Przemysłowa 36;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Małgorzata Rohde "Senat 2005";
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Tomasz Kułagowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Piotr Krauze;
  • siedziba Komitetu: 75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 18;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie"

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Michała Strąka;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Łunkiewicz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grażyna Derkacz;
  • siedziba Komitetu: 02-904 Warszawa, ul. Grzesiuka 4/12;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Narodu Polskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Czerwiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Antonina Szczecińska;
  • siedziba Komitetu: 91-858 Łódź, ul. Żołędziowa 9;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Radosław Nowak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Zofia Dziedzic;
  • siedziba Komitetu: 97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 45;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Wiktor Pawlik;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sawicki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Izabela Lechowska;
  • siedziba Komitetu: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska"

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Sośnicki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Żyto;
  • siedziba Komitetu: 62-802 Kalisz, Al. Wolności 9A/5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nowy Senat 2005

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Nowy Senat 2005;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jakub Abram;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Żbik;
  • siedziba Komitetu: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 18 m. 5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców O lepszą Polskę

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW O lepszą Polskę;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Kałkusiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Franciszek Krzyżaniak;
  • siedziba Komitetu: 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 35A;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Lewandowskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Sochal;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Pietrzak;
  • siedziba Komitetu: 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 6/17;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zofia Kiraga;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Laszczak;
  • siedziba Komitetu: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Matusiaka 6 m. 40;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prawa Polska

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jarosław Żabiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Kubańska;
  • siedziba Komitetu: 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 90/5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Lewandowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Koczorowska;
  • siedziba Komitetu: 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 67/73;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przeciw Korupcji

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Przeciw Korupcji;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Ciesielczyk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Helena Hołda;
  • siedziba Komitetu: 33-100 Tarnów, ul. Kolberga 10;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwia Kochaniec;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Kołodziejczyk;
  • siedziba Komitetu: 03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5 m. 16;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Kubackiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Stanisław Chlebosz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Joanna Leszczyńska;
  • siedziba Komitetu: 53-437 Wrocław, ul. Grabiszyńska 162/26;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Ruch Społeczno-Samorządowy;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Kasperek;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Rozmus;
  • siedziba Komitetu: 32-500 Chrzanów, ul.Grunwaldzka 5/1;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszard Kapała

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Ryszard Kapała;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Anna Maria Kapała;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Sypel;
  • siedziba Komitetu: 39-100 Ropczyce, ul. Kolonia 16;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Maraszka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Ryszarda Maraszka;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Kowalski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogumiła Zofia Pieczkowska;
  • siedziba Komitetu: 59-220 Legnica, ul. Jerzego Libana 5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców S jak Senat RP 2005

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW S jak Senat RP;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Zieliński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Patrycja Stawczyk;
  • siedziba Komitetu: 05-500 Piaseczno, ul. Przedwiośnia 35A;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczni Ratownicy

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: Społeczni Ratownicy;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Henryk Płókarz;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Dorota Julietta Wierzchowska;
  • siedziba Komitetu: 90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 238;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł-Michał Nikodym;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Grzyb;
  • siedziba Komitetu: 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 22;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Mikołajczaka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ireneusz Kuik;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Irena Dąbrowska;
  • siedziba Komitetu: 62-085 Skoki, ul. Pogodna 4;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Pastuszewskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Joanna Adamska;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Paulina Pastuszewska;
  • siedziba Komitetu: 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51B/4;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Teresy Liszcz

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: K. W. W. Teresy Liszcz;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Tokarczuk;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Paweł Dudak;
  • siedziba Komitetu: 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 15;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Władysława Komarnickiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Synowiec;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Łagoźna;
  • siedziba Komitetu: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 51;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Flis;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Eugenia Malinowska;
  • siedziba Komitetu: 20-109 Lublin, ul. Królewska 3;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Michalak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Magdalena Żmudzińska;
  • siedziba Komitetu: 90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Gołąbka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Ośko;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Monika Sobieraj;
  • siedziba Komitetu: 26-610 Radom, ul. Żeromskiego 31;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Zychowicza

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Zbigniew Zychowicz;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Lipiński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Andrzej Zemski;
  • siedziba Komitetu: 71-450 Szczecin, ul. Chopina 49b/10;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczenie Prawicy

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Zjednoczenie Prawicy;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Czesław Laska;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Chrzanowska;
  • siedziba Komitetu: 66-016 Czerwieńsk, Łężyca, ul. Dolna 30;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Zygmunt Jerzy Szymański;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Gruza;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marianna Jakubiak;
  • siedziba Komitetu: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców prof. Alfreda Owoca

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW prof. Alfreda Owoca;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Grzybowski;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzisław Strach;
  • siedziba Komitetu: 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13/111;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców prof. Mariana Miłka

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: KWW Miłek;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Kuczyński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Prentka;
  • siedziba Komitetu: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Komitet Wyborczy profesora Marka Zina;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Stec;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teodor Augustynowicz;
  • siedziba Komitetu: 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Krzysztof Dolecki;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wiesława Maria Dzięcioł;
  • siedziba Komitetu: 86-300 Grudziądz, ul. Mariana Buczka 5;

  o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: KWW O.K.O.;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marian Piotr Bidziński;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosław Rejmanowski;
  • siedziba Komitetu: 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4;

  o utworzeniu Ludowego Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Sztorca

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Nowak;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogusława Reszetnik;
  • siedziba Komitetu: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 5;

  o utworzeniu Niezależnego Wyborczego - Komitetu Wyborczego Wyborców

  w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;

  • skrót nazwy: Niezależni Wyborcy - KWW;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Olga Larysa Sztejnert;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogusław Kowalewski;
  • siedziba Komitetu: 00-491 Warszawa, ul. Konopnickiej 6;

  o utworzeniu Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców

  w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;

  • skrót nazwy: ŚKWW;
  • pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zenobia Korus;
  • pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Norbert Skotak;
  • siedziba Komitetu: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 276;

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


*) Komitet został rozwiązany w dniu 19 sierpnia 2005 r.


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca