.
.
 
. .
Voting Results
.
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kalisz / Kalisz, m.
CZAPLICKI Roman Ryszard
List's Number: 14
Number on the list: 2
No. of valid votes: 35533
No. of votes per list: 64
No. of votes per candidate: 3
% of votes per candidate: 0.01
0.01%
lack0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%not
............
of data0.01%0.03%0.05%0.07%0.09%0.11%0.13%0.15%0.17%0.20%applicable

See also:
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per List per candidate
1I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka, ul.Grodzka 11783697697659100.00 
2Centrum Kultury i Sztuki ul.Łazienna 61436506504480100.00 
3EMPiK Spółka z o.o. Aleja Wolności 61692610609569100.00 
4Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul.Teatralna 31781706706665100.00 
5Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 III Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika ul. Tadeusza Kościuszki 101766571570539000.00 
6Zespół Szkół Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Ciasna 162055605605571200.00 
7Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3 Maja 162068866866860100.00 
8Przedszkole Nr 3 ul. Warszawska 81724625625611100.00 
9Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 132032984984942000.00 
10Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25914330330322000.00 
11Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-301529605605584100.00 
12Zespół Szkół Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Fabryczna 13-15227110171015985200.00 
13Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ul. Rzemieślnicza 61766686686656400.00 
14Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. Wąska 131347575575557000.00 
15Zespół Szkół Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Robotnicza 52072914914886100.00 
16WEGA AUTO Salon OPLA ul.Poznańska 242157895895860410.12
17Zespół Szkół Nr 14 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Jana Długosza 141925623623609000.00 
18Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Juliana Tuwima 41851781781766000.00 
19Przedszkole Nr 27 ul. Józefa Koszutskiego 292288110411041080000.00 
20Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Kaszubska 131132440440423100.00 
21Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Chełmska 181531599600581000.00 
22Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych ul. Częstochowska 991628773772752000.00 
23Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cegielniana 62350113811381109320.18
24Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Polna 29217710151003977400.00 
25Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej ul. Ostrowska 622203104910471010300.00 
26Zespół Szkół Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Serbinowska 221864895895867100.00 
27Klub Osiedlowy KSM ul. Serbinowska 251964781781748200.00 
28Zespół Szkół Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 171860878876850200.00 
29Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Adama Mickiewicza 112055868868850000.00 
30Przedszkole Nr 19 ul. Widok 98a1999911911856000.00 
31Przedszkole Nr 18 ul. Serbinowska 5a1773768768740200.00 
32Przedszkole Nr 16 ul. Serbinowska 212218988988964200.00 
33Zespół Szkół Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Podmiejska 9a2111946946921200.00 
34Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Karpacka 32365124012401206200.00 
35Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21149430430422100.00 
36Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Wykopaliskowa 45 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11886761761739100.00 
37Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Hanki Sawickiej 3b1979838831811300.00 
38Przedszkole Nr 11 ul. Hanki Sawickiej 3a2126935935902000.00 
39Przedszkole Nr 14 ul. Hanki Sawickiej 19a954392392383100.00 
40Przedszkole Nr 29 Aleja Wojska Polskiego 302399116311621131200.00 
41Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Świętego Michała 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 31020472469452000.00 
42Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Trzynastka ul. Krótka 9923344333333100.00 
43Żłobek Nr 4 Al. Wojska Polskiego 341564720720700400.00 
44Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych ul. Obywatelska 41863763763731200.00 
45Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Legionów 6985425425415000.00 
46Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sulisławicka 108-110572168168153100.00 
47Przedszkole Nr 28 ul. Cmentarna 1-31551581581554100.00 
48Klub Seniora ul. Hanki Sawickiej 432000925924905100.00 
49Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji ul. Łódzka 291375543543517000.00 
50Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 2617810110188000.00 
51Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Poznańska 79418837777200.00 
52Wojewódzki Szpital Matki i Dziecka ul. Toruńska 771212119000.00 
53Zakład Karny ul. Łódzka 2250164162146000.00 
  Kalisz, m. 86950 36818 36765 35533 64 3 0.01


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top