.
.
 
. .
Voting Results
.
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / cieszyński, pow. / Cieszyn, m.
OLEARCZYK Marcin
List's Number: 13
Number on the list: 11
No. of valid votes: 11665
No. of votes per list: 62
No. of votes per candidate: 0
% of votes per candidate: 0.00
 
0.00%
lack0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%not
............
of data0.01%0.03%0.05%0.07%0.09%0.11%0.13%0.15%0.17%0.20%applicable

See also:
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per List per candidate
1"Polifarb" Cieszyn-Wrocław S.A., Cieszyn - Marklowice ul. Chemików 4712238238227000.00 
2Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn - Boguszowice ul. Frysztacka 131510202194194200.00 
3Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Cieszyn, ul. Frysztacka 48686270270258000.00 
4Szkoła Podstawowa Nr 6 Cieszyn - Pastwiska ul. Katowicka 681956956951929200.00 
5Alternatywna Szkoła Podstawowa Cieszyn, ul. Stawowa 14860408408401000.00 
6Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn - Bobrek ul. Kościuszki 31660632631619000.00 
7Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn - Krasna ul. Bielska 160A799328328317000.00 
8Przedszkole Nr 19 Cieszyn, ul. Skrajna 51910727726701800.00 
9Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Cieszyn, ul. Moniuszki 41555709709662200.00 
10Szkoła Podstawowa Nr 2 Cieszyn, ul. Chopina 372208898875875300.00 
11Przedszkole Nr 20 Cieszyn ul. św. Jerzego 4997408408388000.00 
12Gimnazjum Nr 1 Cieszyn, ul. Michejdy 11285441441423300.00 
13Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn, pl. Dominikański 1719278278270100.00 
14Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych Cieszyn, pl. Londzina 31348559559538300.00 
15Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika Cieszyn, pl. Wolności 7B1356586586567200.00 
16Gimnazjum Nr 3 Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 11740641641613000.00 
17Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami "ZAPON" Cieszyn, ul. Bielska 3B1123506506488100.00 
18Przedszkole Nr 16 Cieszyn, ul. Bielska 75476199199194200.00 
19Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka" Cieszyn, ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 62045891890859200.00 
20Przedszkole Nr 18 Cieszyn, ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 61285551550521500.00 
21Szkoła Podstawowa Nr 3 Cieszyn, ul. gen. J. Hallera 81224517517490300.00 
22Przedszkole Nr 2 - Integracyjne Cieszyn, ul. ks. Trzanowskiego 4978437437428500.00 
23Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn - Mnisztwo ul. gen. J .Hallera 1619974714714581200.00 
24Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Sióstr Boromeuszek Cieszyn, ul. Górny Rynek 6137737369100.00 
25Szpital Śląski Cieszyn, ul. Bielska 4184545451100.00 
26Szpital Sióstr Elżbietanek Cieszyn, ul. Katowicka 194353535300.00 
27Zakład Karny Cieszyn, ul. B. Chrobrego 221610010090100.00 
  Cieszyn, m. 29060 12115 12075 11665 62 0 0.00  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top