.
.
 
 
. .
Election Committee
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No. 18 
Name Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 
Abbreviation  
Committee's type Komitet wyborczy partii politycznej 
Party (party body) Narodowe Odrodzenie Polski 
Address 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 22 
Mailing Address  
Status Zarejestrowany 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
finansowy  PYRKOSZ Krzysztof Wojciech 
wyborczy  GMURCZYK Adam Wojciech 

. . Electoral constituencies where Election Committee registered Lists of The Candidates: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
Number Location List's status Number of The average age of
candidates female % male % candidates female male
1 Legnica Zarejestrowana  12 1 8.33 11 91.67 50 48 50
2 Wałbrzych Zarejestrowana  9 2 22.22 7 77.78 29 31 28
3 Wrocław Zarejestrowana  15 2 13.33 13 86.67 32 36 31
4 Bydgoszcz Zarejestrowana  13 3 23.08 10 76.92 29 24 31
5 Toruń Zarejestrowana  13 2 15.38 11 84.62 32 29 33
6 Lublin Zarejestrowana  15 4 26.67 11 73.33 30 26 31
7 Chełm Zarejestrowana  12 4 33.33 8 66.67 28 32 26
8 Zielona Góra Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
9 Łódź Zarejestrowana  11 0 0.00 11 100.00 40 0 40
10 Piotrków Trybunalski Zarejestrowana  9 1 11.11 8 88.89 52 63 51
11 Sieradz Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
13 Kraków Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
16 Płock Zarejestrowana  10 3 30.00 7 70.00 41 32 45
17 Radom Zarejestrowana  9 1 11.11 8 88.89 32 34 31
19 Warszawa I Zarejestrowana  19 5 26.32 14 73.68 38 38 37
20 Warszawa II Oddalenie skargi przez sąd  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
21 Opole Zarejestrowana  13 5 38.46 8 61.54 31 34 29
26 Gdynia Zarejestrowana  14 2 14.29 12 85.71 38 49 36
28 Częstochowa Oddalenie skargi przez sąd  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
31 Katowice Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
37 Konin Zarejestrowana  9 1 11.11 8 88.89 29 24 30
Σ     183 36 19.67 147 80.33 35 34 35

. . The number of candidates in the age brackets . .
. .
. . . . . . . . . . .
age brackets Number of candidates total % female male
Number % Number %
21 - 29 95 51.91 19 10.38 76 41.53
30 - 39 36 19.67 6 3.28 30 16.39
40 - 49 17 9.29 5 2.73 12 6.56
50 - 59 18 9.84 4 2.19 14 7.65
60 - 69 11 6.01 1 0.55 10 5.46
70 and over 6 3.28 1 0.55 5 2.73
total 183 100.00 36 19.67 147 80.33


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top