.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No. 11 
Name Komitet Wyborczy Centrum 
Abbreviation KW Centrum 
Party (party body) CENTRUM 
Status Zarejestrowany 
List's sign KW Centrum 
List's status Zarejestrowana 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 6 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
4 KOPER Leszek Kandydat został zarejestrowany Occupation: politolog - dziennikarz
City: Łuków
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
1 JANICKI Sławomir Wacław Kandydat został zarejestrowany Occupation: matematyk
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 TARNOWSKA Małgorzata Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Nasutów
Party (support): członek Stronnictwa Demokratycznego
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
3 LIPIŃSKI Piotr Ireneusz Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier elektryk
City: Świdnik
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 ZAKRZEWSKI Zbigniew Kandydat został zarejestrowany Occupation: lekarz
City: Cyców
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 WIECZOREK Jerzy Stefan Kandydat został zarejestrowany Occupation: lekarz
City: Lublin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 BENDER-MOTYKA Bogna Maria Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 ONISZCZUK Jacek Andrzej Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier budownictwa drogowego
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 WŁODARSKI Piotr Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczyciel
City: Łęczna
Party (support): członek CENTRUM
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 HORDYJEWSKA Dorota Mirosława Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczycielka
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 KŁODNICKI Marian Tomasz Kandydat został zarejestrowany Occupation: aktor
City: Lublin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 KNAP Ewa Małgorzata Kandydat został zarejestrowany Occupation: pedagog - psycholog
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 ROGOWSKI Tomasz Tadeusz Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Lublin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 BUDZYŃSKI Jan Kandydat został zarejestrowany Occupation: lekarz weterynarii
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
15 SŁOWIKOWSKI Cezary Ryszard Kandydat został zarejestrowany Occupation: informatyk
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
16 OSZAJCA Damian Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedstawiciel handlowy
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
17 PIETRAS Hubert Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Occupation: biolog
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
18 KACZOROWSKA Małgorzata Halina Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Lublin
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
19 WITER Stanisław Kandydat został zarejestrowany Occupation: ekonomista
City: Lublin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
20 PIETRZAK Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Lublin
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
21 STRAWA Magdalena Agnieszka Kandydat został zarejestrowany Occupation: studentka
City: Świdnik
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
22 WIŚNIEWSKI Marcin Cezary Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Lublin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
23 MISZTAL Waldemar Piotr Kandydat został zarejestrowany Occupation: rencista
City: Lublin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
24 SYLWESTRZAK Anna Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier ogrodnictwa
City: Lublin
Party (support): członek CENTRUM
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top