.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No. 13 
Name Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 
Abbreviation KWW O.K.O. 
Party (party body)  
Status Zarejestrowany 
List's sign Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 
List's status Zarejestrowana 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 9 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
1 SZCZEŚNIAK Adam Tomasz Kandydat został zarejestrowany Occupation: ogrodnik
City: Konstantynów Łódzki
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
2 CHANDRAŁA Mirosław Janusz Kandydat został zarejestrowany Occupation: producent teatralny
City: Łódź
Party (support): członek Samoobrony Narodu Polskiego
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 WÓJCIK Marek Piotr Kandydat został zarejestrowany Occupation: inż. budownictwa lądowego
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 PAWLAK Marek Kandydat został zarejestrowany Occupation: lekarz
City: Pabianice
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 WYSOCKI Zbigniew Kandydat został zarejestrowany Occupation: kinotechnik
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 CHOJNACKI Wiesław Kandydat został zarejestrowany Occupation: inż. mechanik
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 MOLENDA Maria Kandydat został zarejestrowany Occupation: lektor języka rosyjskiego
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 KIBICZ Jan Kandydat został zarejestrowany Occupation: kierowca
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 KARCZEWSKI Ryszard Kandydat został zarejestrowany Occupation: mechanik samochodowy
City: Warszawa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
10 BORATYŃSKA Agnieszka Kandydat został zarejestrowany Occupation: technik ekonomista
City: Łaskarzew
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
11 REWERS Monika Kandydat został zarejestrowany Occupation: ogrodnik
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 BIELECKI Piotr Zbigniew Kandydat został zarejestrowany Occupation: technik mechanik
City: Warszawa
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
13 JAKUBOWSKA Dorota Małgorzata Kandydat został zarejestrowany Occupation: farmaceuta
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 CZOŁCZYŃSKA Beata Marzena Kandydat został zarejestrowany Occupation: kosmetyczka
City: Łódź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
15 SOCHACKA Lidia Ilona Kandydat został zarejestrowany Occupation: bez zawodu
City: Łodź
Party (support): członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top