.
.
 
 
. .
Election Committee
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No. 16 
Name Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP 
Abbreviation KWP Inicjatywa RP 
Committee's type Komitet wyborczy partii politycznej 
Party (party body) Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej 
Address 03-982 Warszawa, ul. Meissnera 8/20 
Mailing Address 90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 41/2 
Status Zarejestrowany 

. . Officers . .
. .
. . . . . .
Type Surname Names
finansowy  GRALKA Dominik 
wyborczy  JANIK Włodzimierz 

. . Electoral constituencies where Election Committee registered Lists of The Candidates: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . .
Number Location List's status Number of The average age of
candidates female % male % candidates female male
4 Bydgoszcz Zarejestrowana  22 4 18.18 18 81.82 47 46 47
5 Toruń Zarejestrowana  23 10 43.48 13 56.52 47 41 52
6 Lublin Zarejestrowana  16 7 43.75 9 56.25 49 46 52
9 Łódź Zarejestrowana  14 5 35.71 9 64.29 38 47 33
10 Piotrków Trybunalski Zarejestrowana  15 7 46.67 8 53.33 46 46 46
11 Sieradz Zarejestrowana  23 9 39.13 14 60.87 41 34 46
16 Płock Zarejestrowana  13 2 15.38 11 84.62 38 28 40
17 Radom Zarejestrowana  14 1 7.14 13 92.86 38 30 38
18 Siedlce Zarejestrowana  17 7 41.18 10 58.82 37 37 36
19 Warszawa I Zarejestrowana  22 9 40.91 13 59.09 33 37 31
21 Opole Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
23 Rzeszów Zarejestrowana  21 5 23.81 16 76.19 30 29 30
24 Białystok Zarejestrowana  24 5 20.83 19 79.17 36 31 37
28 Częstochowa Zarejestrowana  13 5 38.46 8 61.54 35 29 39
29 Gliwice Zarejestrowana  14 7 50.00 7 50.00 45 47 43
30 Rybnik Oddalenie skargi przez sąd  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
31 Katowice Oddalenie skargi przez sąd  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
32 Sosnowiec Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
33 Kielce Zarejestrowana  17 10 58.82 7 41.18 43 48 37
36 Kalisz Zarejestrowana  13 7 53.85 6 46.15 29 29 30
40 Koszalin Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
41 Szczecin Odmowa rejestracji  0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Σ     281 100 35.59 181 64.41 40 39 40

. . The number of candidates in the age brackets . .
. .
. . . . . . . . . . .
age brackets Number of candidates total % female male
Number % Number %
21 - 29 95 33.81 36 12.81 59 21.00
30 - 39 46 16.37 16 5.69 30 10.68
40 - 49 61 21.71 21 7.47 40 14.23
50 - 59 63 22.42 22 7.83 41 14.59
60 - 69 11 3.91 3 1.07 8 2.85
70 and over 5 1.78 2 0.71 3 1.07
total 281 100.00 100 35.59 181 64.41


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top