.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No.
Name Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
Abbreviation KW LPR 
Party (party body) Liga Polskich Rodzin 
Status Zarejestrowany 
List's sign Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 
List's status Zarejestrowana 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 28 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
1 BANAŚ Marian Kandydat został zarejestrowany Occupation: prawnik
City: Kraków
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
2 DOBRAKOWSKI Longin Jerzy Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier włókiennik
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
3 BERNACKI Mateusz Piotr Kandydat został zarejestrowany Occupation: student
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
4 WOŁOWCZYK Beata Jadwiga Kandydat został zarejestrowany Occupation: lekarz stomatolog
City: Lubliniec
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 RAK Henryk Kandydat został zarejestrowany Occupation: przedsiębiorca
City: Kłobuck
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 KUCIA Andrzej Jan Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier elektryk
City: Żarki Letnisko
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 CUDAK Maria Klementyna Kandydat został zarejestrowany Occupation: emerytka
City: Koniecpol
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 GOLISZEK Dariusz Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Occupation: instruktor szachowy
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
9 OZIMEK Aleksandra Magda Kandydat został zarejestrowany Occupation: politolog
City: Mstów
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 POSMYK Grzegorz Andrzej Kandydat został zarejestrowany Occupation: elektronik
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
11 JĘDRYKA-SŁABY Edyta Izabela Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczyciel akademicki
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
12 BOGDAŁ Paweł Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier budownictwa
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
13 KRYSIAK Romuald Stanisław Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier elektryk
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 PODLEŚNY Piotr Tomasz Kandydat został zarejestrowany Occupation: student
City: Częstochowa
Party (support): członek Ligi Polskich Rodzin
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top