.
.
 
 
. .
Constituency Electoral / The List of The Committees
.
. . Electoral Constituencies . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole
Opole, okr. 21
Statistical Data
Number of lists: 14
Number of candidates: 286
   female: 65 (22.73%)
   male: 221 (77.27%)
Number of seats: 13
Number of candidates/seat: 22
The average age of: 43
   female: 42
   male: 43
Youngest: 21
Oldest: 78
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Election Committees where registered lists of the candidates in constituencies: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
List Name List's status Number of The average age of
candidates female % male % candidates female male
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 15 3 20.00 12 80.00 52 43 55
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 16 0 0.00 16 100.00 47 0 47
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 26 6 23.08 20 76.92 42 42 43
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 23 5 21.74 18 78.26 43 51 41
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 26 5 19.23 21 80.77 43 44 43
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 26 7 26.92 19 73.08 40 36 41
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 24 8 33.33 16 66.67 46 48 45
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 20 3 15.00 17 85.00 43 39 44
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 19 9 47.37 10 52.63 43 43 43
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 26 4 15.38 22 84.62 47 40 48
 11 Komitet Wyborczy Centrum Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Zarejestrowana 21 3 14.29 18 85.71 38 47 37
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Oddalenie skargi przez sąd 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 17 5 29.41 12 70.59 37 36 38
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Zarejestrowana 13 5 38.46 8 61.54 31 34 29
 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" Zarejestrowana 14 2 14.29 12 85.71 47 39 48
Σ     286 65 22.73 221 77.27 43 42 43

. . The number of candidates in the age brackets . .
. .
. . . . . . . . . . .
age brackets Number of candidates total % female male
Number % Number %
21 - 29 59 20.63 15 5.24 44 15.38
30 - 39 53 18.53 11 3.85 42 14.69
40 - 49 74 25.87 17 5.94 57 19.93
50 - 59 74 25.87 16 5.59 58 20.28
60 - 69 22 7.69 5 1.75 17 5.94
70 and over 4 1.40 1 0.35 3 1.05
total 286 100.00 65 22.73 221 77.27


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top