.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Olsztyn
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Olsztyn 
Address 10-575 Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9 
Phone (089) 5273029 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1PATURALSKI Zbigniew Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komisarz Wyborczy w Olsztynie  
 2CZERNIECKI Romuald Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie  
 3PAŁKA Waldemar Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie  
 4KASZTELAN Małgorzata Członek sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie  
 5KOTTIK Wojciech Członek sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie  
 6NAWORSKA Joanna Członek sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie  
 7RUTKOWSKA Zofia Członek sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie  
 8ZMUDZIŃSKI Arkadiusz Członek sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top