.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Wrocław
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Wrocław 
Address 50-040 Wrocław, ul. Podwale 28 
Phone (71) 343 92 58, (71) 343 92 59 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1GRUSZCZYŃSKI Marian Przewodniczący sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu  
 2GIERNATOWSKA Irena Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  
 3SOSIŃSKI Marcin Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  
 4CIESZYŃSKI Rafał Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu  
 5KOZAK Grzegorz Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
 6KOZŁOWSKI Ryszard Członek sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  
 7KUNECKA Elżbieta Członek sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  
 8MALISZEWSKA Agnieszka Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  
 9MĘDRZEJEWSKA Marzena Członek sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  
 10NOWIŃSKA Anna Członek sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top