.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Częstochowa
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Częstochowa 
Address 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7 
Phone (034) 378-21-57 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1PACUDA Maciej Przewodniczący sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Komisarz Wyborczy w Częstochowie  
 2MOREJSKA Hanna Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie  
 3OLSZEWSKI Rafał Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie  
 4GŁOWACKA Anna Członek sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie  
 5JAROSZ Beata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie  
 6MYRDA Ryszard Członek sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie  
 7WYDRYCH Grażyna Członek sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie  
 8ZNAK Andrzej Członek sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top