.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Gdańsk
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Gdańsk 
Address 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 
Phone (058) 301-15-10 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1JANKOWSKA-JÓZEFIAK Katarzyna Przewodniczący sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Komisarz Wyborczy w Gdańsku  
 2BANASIK Przemysław Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  
 3BOGUCKA Alicja Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku  
 4ANTONIEWICZ Katarzyna Członek sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku  
 5GIEZEK Ewa Członek sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  
 6IDZIKIEWICZ-OZOLIN Maria Magdalena Członek sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku  
 7MAGNUSZEWSKI Lech Członek sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku  
 8SABASIŃSKA Agnieszka Członek sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku  
 9SZREIDER Wioleta Członek sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku  
 10ZARZYCKA Helena Członek sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top