.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Białystok
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Białystok 
Address 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 
Phone (085) 732-15-37, 732-38-33 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1RYPINA Jerzy Przewodniczący sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Białymstoku  
 2TRZASKA Mirosław Józef Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku  
 3STYPUŁKOWSKI Jacek Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim  
 4BRYSIEWICZ Beata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku  
 5GŁOS Małgorzata Agnieszka Członek sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku  
 6JAMIOŁKOWSKA Anna Członek sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku  
 7OLSZEWSKI Cezary Członek sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach  
 8ORZEL Katarzyna Członek sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku  
 9WÓJCICKI Włodzimierz Członek sędzia Sądu Okręgowego w Łomży  
 10WYNIMKO Urszula Grażyna Członek sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top