.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Warszawa
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Warszawa 
Address 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, wejście C, pok. nr 31 
Phone  

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1CZECHAROWSKI Marek Przewodniczący sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
 2FILIPKOWSKI Przemysław Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie  
 3RADOMIŃSKA Małgorzata Zastępca Przewodniczącego Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie  
 4DZIEWAŃSKA-KURYŁEK Magdalena Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie  
 5MADEJ Mariusz Adam Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie  
 6SURMA Beata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Wołominie  
 7SZELĄG Anna Jolanta Członek sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim  
 8SZYSZKOWSKI Włodzimierz Członek sędzia Sądu Rejonowego w Legionowie  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top