.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Wałbrzych
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Wałbrzych 
Address 58-300 Wałbrzych, ul. Adama Pługa 12 
Phone (074) 665-65-10 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1LINOWSKI Jan Przewodniczący sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu  
 2EJSMONT Maciej Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu  
 3WRÓBLEWSKI Robert Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
 4KOŁCZ Maria Członek sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy  
 5MRÓZ Małgorzata Członek sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy  
 6PĘDZIWIATR Wiesław Członek sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy  
 7PLUTA Jacek Członek sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy  
 8PŁUDOWSKI Krzysztof Członek sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top