.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Radom
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Radom 
Address 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 
Phone (0-48) 363-97-45, 36-20-955 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1WAYS Paweł Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, Komisarz Wyborczy w Radomiu  
 2BOJARSKA Danuta Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu  
 3KWIECIEŃ Krzysztof Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu  
 4GAŁEK Iwona Członek sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu  
 5KĘPA Jan Członek sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu  
 6KLONOWSKI Cezary Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zwoleniu  
 7PIECHOTA Adam Członek sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu  
 8TRZOSIŃSKA Katarzyna Członek sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top