.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Kraków
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Kraków 
Address 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 
Phone (12) 4218584, (12) 4218577, (12) 6160673 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1LECHOWSKI Piotr Przewodniczący sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Krakowie  
 2POPIELARCZYK Bogdan Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie  
 3RAK Teresa Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie  
 4DUCKI Zbigniew Członek sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie  
 5GRZESIK Kamil Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie  
 6KOMENDA Aneta Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  
 7OLEKSIAK Katarzyna Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie  
 8SERAFIN-TABOR Katarzyna Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie  
 9STYRNA Paweł Członek sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce  
 10TOMASZEK Piotr Członek sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top