.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / sławieński, pow. / Postomino, gm.
Postomino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7074
Powierzchnia: 227.24 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5306
Liczba wydanych kart: 2100
Liczba głosów oddanych: 2100
Liczba głosów ważnych: 2085
 39.58%
brak36.21%37.23%38.25%39.27%40.29%41.31%42.33%43.35%44.37%45.39% 
............
danych37.22%38.24%39.26%40.28%41.30%42.32%43.34%44.36%45.38%46.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora231.10
2BOROWSKI Marek Stefan21010.07
3BUBEL Leszek Henryk30.14
5ILASZ Liwiusz Marian50.24
6KACZYŃSKI Lech Aleksander37117.79
7KALINOWSKI Jarosław391.87
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard100.48
9LEPPER Andrzej Zbigniew91443.84
11PYSZKO Jan20.10
12SŁOMKA Adam Andrzej20.10
13TUSK Donald Franciszek50224.08
14TYMIŃSKI Stanisław40.19
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala wiejska w Naćmierzu164266666666240.56
2Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Postominie166066366366039.94
3Szkoła Podstawowa w Staniewicach69427927927540.20
4Szkoła Podstawowa w Pieszczu68824224224035.17
5Klub Wiejski w Masłowicach62225025024840.19
  Postomino, gm. 5306 2100 2100 2085 39.58

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca