.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / sławieński, pow. / Postomino, gm.
Postomino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7074
Powierzchnia: 227.24 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5306
Liczba wydanych kart: 2100
 39.58%
brak36.21%37.23%38.25%39.27%40.29%41.31%42.33%43.35%44.37%45.39% 
............
danych37.22%38.24%39.26%40.28%41.30%42.32%43.34%44.36%45.38%46.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala wiejska w Naćmierzu164266666666240.56
2Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Postominie166066366366039.94
3Szkoła Podstawowa w Staniewicach69427927927540.20
4Szkoła Podstawowa w Pieszczu68824224224035.17
5Klub Wiejski w Masłowicach62225025024840.19
=   5306  2100  2100  2085  39.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca