.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Cedynia, gm.
Cedynia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4555
Powierzchnia: 180.38 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3453
Liczba wydanych kart: 1016
Liczba głosów oddanych: 1016
Liczba głosów ważnych: 1010
 29.42%
brak29.42%31.35%33.28%35.21%37.14%39.07%41.00%42.93%44.86%46.79% 
............
danych31.34%33.27%35.20%37.13%39.06%40.99%42.92%44.85%46.78%48.72% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.99
2BOROWSKI Marek Stefan878.61
3BUBEL Leszek Henryk10.10
5ILASZ Liwiusz Marian00.00
6KACZYŃSKI Lech Aleksander15215.05
7KALINOWSKI Jarosław141.39
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.79
9LEPPER Andrzej Zbigniew29829.50
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.20
13TUSK Donald Franciszek43643.17
14TYMIŃSKI Stanisław20.20
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Cedyni, ul.Żymierskiego 21132853953953740.59
2Szkoła Podstawowa w Cedyni, ul.Żymierskiego 21212547747747322.45
  Cedynia, gm. 3453 1016 1016 1010 29.42

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca