.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / gryfiński, pow. / Cedynia, gm.
Cedynia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4555
Powierzchnia: 180.38 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3453
Liczba wydanych kart: 1016
 29.42%
brak29.42%31.35%33.28%35.21%37.14%39.07%41.00%42.93%44.86%46.79% 
............
danych31.34%33.27%35.20%37.13%39.06%40.99%42.92%44.85%46.78%48.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Cedyni, ul.Żymierskiego 21132853953953740.59
2Szkoła Podstawowa w Cedyni, ul.Żymierskiego 21212547747747322.45
=   3453  1016  1016  1010  29.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca