.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / kętrzyński, pow. / Srokowo, gm.
Srokowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4492
Powierzchnia: 194.63 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3383
Liczba wydanych kart: 1390
Liczba głosów oddanych: 1390
Liczba głosów ważnych: 1372
 41.09%
brak34.57%35.67%36.77%37.87%38.97%40.07%41.17%42.27%43.37%44.47% 
............
danych35.66%36.76%37.86%38.96%40.06%41.16%42.26%43.36%44.46%45.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora201.46
2BOROWSKI Marek Stefan13910.13
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian60.44
6KACZYŃSKI Lech Aleksander19013.85
7KALINOWSKI Jarosław362.62
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard30.22
9LEPPER Andrzej Zbigniew48535.35
11PYSZKO Jan10.07
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek48935.64
14TYMIŃSKI Stanisław30.22
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica wiejska w Bajorach Małych23149494921.21
2Szkoła Podstawowa w Solance71222622622431.74
3Dom Kultury w Srokowie172383983982748.69
4Szkoła Podstawowa w Jegławkach71727627627238.49
  Srokowo, gm. 3383 1390 1390 1372 41.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca