.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / kętrzyński, pow. / Reszel, gm.
Reszel, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8823
Powierzchnia: 178.71 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6915
Liczba wydanych kart: 2614
Liczba głosów oddanych: 2613
Liczba głosów ważnych: 2599
 37.80%
brak34.57%35.67%36.77%37.87%38.97%40.07%41.17%42.27%43.37%44.47% 
............
danych35.66%36.76%37.86%38.96%40.06%41.16%42.26%43.36%44.46%45.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora451.73
2BOROWSKI Marek Stefan31712.20
3BUBEL Leszek Henryk50.19
5ILASZ Liwiusz Marian90.35
6KACZYŃSKI Lech Aleksander60223.16
7KALINOWSKI Jarosław893.42
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard261.00
9LEPPER Andrzej Zbigniew47418.24
11PYSZKO Jan20.08
12SŁOMKA Adam Andrzej30.12
13TUSK Donald Franciszek102239.32
14TYMIŃSKI Stanisław50.19
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Reszlu ul. W. Łukasińskiego 3 (internat)194582382281842.31
2Zespół Szkół w Reszlu ul. Podzamcze 1226292492491940.85
3Miejski Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu ul. A.Mickiewicza 489527527527430.73
4Szkoła Podstawowa w Leginach38110310310127.03
5Uniwersytet Warm. Maz. Stacja Bad.-Dydaktyczna w Łężanach (świetlica)46116916916936.66
6Święta Lipka 13 (budynek byłego przedszkola)87330430430334.82
7Sekratariat SP ZOZ ZO-L w Reszlu ul. J.Słowackiego 179816161516.33
  Reszel, gm. 6915 2614 2613 2599 37.80

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca