.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / działdowski, pow. / Płośnica, gm.
Płośnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6254
Powierzchnia: 163.09 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4642
Liczba wydanych kart: 1839
Liczba głosów oddanych: 1839
Liczba głosów ważnych: 1831
 39.62%
brak39.25%40.20%41.15%42.10%43.05%44.00%44.95%45.90%46.85%47.80% 
............
danych40.19%41.14%42.09%43.04%43.99%44.94%45.89%46.84%47.79%48.75% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora140.76
2BOROWSKI Marek Stefan1568.52
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian20.11
6KACZYŃSKI Lech Aleksander37720.59
7KALINOWSKI Jarosław733.99
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard120.66
9LEPPER Andrzej Zbigniew76441.73
11PYSZKO Jan20.11
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek42523.21
14TYMIŃSKI Stanisław60.33
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Płośnica ul. Lipowa 5133554354354040.67
2Szkoła Podstawowa w Gródkach, Gródki 5192738438438041.42
3Remiza OSP Rutkowice, Rutkowice 3360719519519532.13
4Szkoła Podstawowa Niechłonin, Niechłonin 92119048148148040.42
5Dom Strażaka Wielki Łęck, Wielki Łęck 4058323623623640.48
  Płośnica, gm. 4642 1839 1839 1831 39.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca