.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / konecki, pow. / Ruda Maleniecka, gm.
Ruda Maleniecka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3512
Powierzchnia: 110.03 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2843
Liczba wydanych kart: 1358
Liczba głosów oddanych: 1358
Liczba głosów ważnych: 1348
 47.77%
brak38.55%39.52%40.49%41.46%42.43%43.40%44.37%45.34%46.31%47.28% 
............
danych39.51%40.48%41.45%42.42%43.39%44.36%45.33%46.30%47.27%48.25% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.82
2BOROWSKI Marek Stefan926.82
3BUBEL Leszek Henryk10.07
5ILASZ Liwiusz Marian30.22
6KACZYŃSKI Lech Aleksander40229.82
7KALINOWSKI Jarosław695.12
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard141.04
9LEPPER Andrzej Zbigniew50037.09
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej30.22
13TUSK Donald Franciszek24918.47
14TYMIŃSKI Stanisław40.30
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie38519519519350.65
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej87739239239144.70
3Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu35516616616546.76
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipie94144744744347.50
5Dom Ludowy w Koliszowach28515815815655.44
  Ruda Maleniecka, gm. 2843 1358 1358 1348 47.77

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca