.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Kuźnia Raciborska, gm.
Kuźnia Raciborska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12102
Powierzchnia: 126.84 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 9710
Liczba wydanych kart: 3287
Liczba głosów oddanych: 3286
Liczba głosów ważnych: 3260
 33.85%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora280.86
2BOROWSKI Marek Stefan3029.26
3BUBEL Leszek Henryk30.09
5ILASZ Liwiusz Marian60.18
6KACZYŃSKI Lech Aleksander74822.94
7KALINOWSKI Jarosław270.83
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard351.07
9LEPPER Andrzej Zbigniew36611.23
11PYSZKO Jan20.06
12SŁOMKA Adam Andrzej10.03
13TUSK Donald Franciszek173253.13
14TYMIŃSKI Stanisław100.31
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska142352052051836.54
2Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska147449649649433.65
3Świetlica OSP, ul. Strażacka 4, Kuźnia Raciborska159153853853133.82
4Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Raciborska 63, Turze212952352351524.57
5Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy224188788788039.58
6Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy85232332232237.91
  Kuźnia Raciborska, gm. 9710 3287 3286 3260 33.85

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca