.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Kuźnia Raciborska, gm.
Kuźnia Raciborska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12102
Powierzchnia: 126.84 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 9710
Liczba wydanych kart: 3287
 33.85%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska142352052051836.54
2Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, Kuźnia Raciborska147449649649433.65
3Świetlica OSP, ul. Strażacka 4, Kuźnia Raciborska159153853853133.82
4Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Raciborska 63, Turze212952352351524.57
5Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy224188788788039.58
6Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2, Rudy85232332232237.91
=   9710  3287  3286  3260  33.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca