.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Kornowac, gm.
Kornowac, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4720
Powierzchnia: 26.3 km2
Zaludnienie: 179 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3685
Liczba wydanych kart: 1727
Liczba głosów oddanych: 1727
Liczba głosów ważnych: 1715
 46.87%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora170.99
2BOROWSKI Marek Stefan925.36
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian80.47
6KACZYŃSKI Lech Aleksander67639.42
7KALINOWSKI Jarosław281.63
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard140.82
9LEPPER Andrzej Zbigniew26615.51
11PYSZKO Jan30.17
12SŁOMKA Adam Andrzej20.12
13TUSK Donald Franciszek60535.28
14TYMIŃSKI Stanisław40.23
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyla, ul. Główna 6980537037036745.96
2Publiczne Gimnazjum w Kornowacu ul. Starowiejska 6668126726726439.21
3Budynek Wielofunkcyjny Łańce, ul. Strażacka 243620520520447.02
4Dom Kultury w Pogrzebieniu ul. Grabowa 495349949949552.36
5Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 881038638638547.65
  Kornowac, gm. 3685 1727 1727 1715 46.87

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca