.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Kornowac, gm.
Kornowac, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4720
Powierzchnia: 26.3 km2
Zaludnienie: 179 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3685
Liczba wydanych kart: 1727
 46.87%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyla, ul. Główna 6980537037036745.96
2Publiczne Gimnazjum w Kornowacu ul. Starowiejska 6668126726726439.21
3Budynek Wielofunkcyjny Łańce, ul. Strażacka 243620520520447.02
4Dom Kultury w Pogrzebieniu ul. Grabowa 495349949949552.36
5Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie ul. Karola Miarki 881038638638547.65
=   3685  1727  1727  1715  46.87 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca