.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / sztumski, pow. / Mikołajki Pomorskie, gm.
Mikołajki Pomorskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3856
Powierzchnia: 91.75 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2815
Liczba wydanych kart: 842
Liczba głosów oddanych: 842
Liczba głosów ważnych: 833
 29.91%
brak29.91%31.46%33.01%34.56%36.11%37.66%39.21%40.76%42.31%43.86% 
............
danych31.45%33.00%34.55%36.10%37.65%39.20%40.75%42.30%43.85%45.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora91.08
2BOROWSKI Marek Stefan698.28
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian60.72
6KACZYŃSKI Lech Aleksander20624.73
7KALINOWSKI Jarosław111.32
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard70.84
9LEPPER Andrzej Zbigniew25130.13
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek27232.65
14TYMIŃSKI Stanisław20.24
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, ul. Szreibera 10, Mikołajki Pomorskie168566566565639.47
2Szkoła Podstawowa, Cieszymowo 1113017717717715.66
  Mikołajki Pomorskie, gm. 2815 842 842 833 29.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca