.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / sztumski, pow. ...
sztumski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43524
Powierzchnia: 730.85 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 33877
Liczba wydanych kart: 13940
Liczba głosów oddanych: 13937
Liczba głosów ważnych: 13808
 41.15%
brak29.91%31.46%33.01%34.56%36.11%37.66%39.21%40.76%42.31%43.86% 
............
danych31.45%33.00%34.55%36.10%37.65%39.20%40.75%42.30%43.85%45.41% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1691.22
2BOROWSKI Marek Stefan12819.28
3BUBEL Leszek Henryk160.12
5ILASZ Liwiusz Marian400.29
6KACZYŃSKI Lech Aleksander309622.42
7KALINOWSKI Jarosław2411.75
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1350.98
9LEPPER Andrzej Zbigniew291521.11
11PYSZKO Jan80.06
12SŁOMKA Adam Andrzej120.09
13TUSK Donald Franciszek585142.37
14TYMIŃSKI Stanisław440.32
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
221601Dzierzgoń, gm.738131813180314943.10
221602Mikołajki Pomorskie, gm.281584284283329.91
221603Stary Dzierzgoń, gm.324510521052103432.42
221604Stary Targ, gm.498218561856183837.25
221605Sztum, gm.1545470097007695445.35
  sztumski, pow. 33877 13940 13937 13808 41.15

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca