.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Ryjewo, gm.
Ryjewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5729
Powierzchnia: 103.28 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4225
Liczba wydanych kart: 1623
Liczba głosów oddanych: 1622
Liczba głosów ważnych: 1599
 38.41%
brak35.16%36.48%37.80%39.12%40.44%41.76%43.08%44.40%45.72%47.04% 
............
danych36.47%37.79%39.11%40.43%41.75%43.07%44.39%45.71%47.03%48.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.63
2BOROWSKI Marek Stefan1157.19
3BUBEL Leszek Henryk50.31
5ILASZ Liwiusz Marian30.19
6KACZYŃSKI Lech Aleksander38023.76
7KALINOWSKI Jarosław301.88
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard60.38
9LEPPER Andrzej Zbigniew41626.02
11PYSZKO Jan10.06
12SŁOMKA Adam Andrzej20.13
13TUSK Donald Franciszek62739.21
14TYMIŃSKI Stanisław40.25
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Barcice93132732732535.12
2Szkoła Podstawowa, Ryjewo ul. Grunwaldzka 63225496196095042.64
3Szkoła Podstawowa, Straszewo95828528528329.75
4Dom Pomocy Społecznej, Ryjewo ul. Słoneczna 148250504160.98
  Ryjewo, gm. 4225 1623 1622 1599 38.41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca