.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / kwidzyński, pow. / Ryjewo, gm.
Ryjewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5729
Powierzchnia: 103.28 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4225
Liczba wydanych kart: 1623
 38.41%
brak35.16%36.48%37.80%39.12%40.44%41.76%43.08%44.40%45.72%47.04% 
............
danych36.47%37.79%39.11%40.43%41.75%43.07%44.39%45.71%47.03%48.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Barcice93132732732535.12
2Szkoła Podstawowa, Ryjewo ul. Grunwaldzka 63225496196095042.64
3Szkoła Podstawowa, Straszewo95828528528329.75
4Dom Pomocy Społecznej, Ryjewo ul. Słoneczna 148250504160.98
=   4225  1623  1622  1599  38.41 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca