.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / bytowski, pow. / Borzytuchom, gm.
Borzytuchom, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2852
Powierzchnia: 108.57 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2050
Liczba wydanych kart: 1012
Liczba głosów oddanych: 1012
Liczba głosów ważnych: 994
 49.37%
brak37.03%38.94%40.85%42.76%44.67%46.58%48.49%50.40%52.31%54.22% 
............
danych38.93%40.84%42.75%44.66%46.57%48.48%50.39%52.30%54.21%56.13% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora80.80
2BOROWSKI Marek Stefan717.14
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian60.60
6KACZYŃSKI Lech Aleksander21121.23
7KALINOWSKI Jarosław191.91
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard40.40
9LEPPER Andrzej Zbigniew32032.19
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.10
13TUSK Donald Franciszek35435.61
14TYMIŃSKI Stanisław00.00
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu ul. Czterdziestolecia 2125061561560249.20
2Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Nr 2139520620620352.15
3Szkoła Podstawowa w Niedarzynie Nr 21b40519119118947.16
  Borzytuchom, gm. 2050 1012 1012 994 49.37

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca