.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / bytowski, pow. / Borzytuchom, gm.
Borzytuchom, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2852
Powierzchnia: 108.57 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2050
Liczba wydanych kart: 1012
 49.37%
brak37.03%38.94%40.85%42.76%44.67%46.58%48.49%50.40%52.31%54.22% 
............
danych38.93%40.84%42.75%44.66%46.57%48.48%50.39%52.30%54.21%56.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu ul. Czterdziestolecia 2125061561560249.20
2Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Nr 2139520620620352.15
3Szkoła Podstawowa w Niedarzynie Nr 21b40519119118947.16
=   2050  1012  1012  994  49.37 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca