.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / hajnowski, pow. ...
hajnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50898
Powierzchnia: 1623.65 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 42057
Liczba wydanych kart: 16551
Liczba głosów oddanych: 16542
Liczba głosów ważnych: 16407
 39.35%
brak33.36%34.63%35.90%37.17%38.44%39.71%40.98%42.25%43.52%44.79% 
............
danych34.62%35.89%37.16%38.43%39.70%40.97%42.24%43.51%44.78%46.06% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1701.04
2BOROWSKI Marek Stefan241314.71
3BUBEL Leszek Henryk290.18
5ILASZ Liwiusz Marian280.17
6KACZYŃSKI Lech Aleksander178910.90
7KALINOWSKI Jarosław2631.60
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1490.91
9LEPPER Andrzej Zbigniew789648.13
11PYSZKO Jan150.09
12SŁOMKA Adam Andrzej50.03
13TUSK Donald Franciszek361122.01
14TYMIŃSKI Stanisław390.24
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200502Białowieża, gm.212582382281938.73
200503Czeremcha, gm.312612761275126140.82
200504Czyże, gm.234310701070106345.67
200505Dubicze Cerkiewne, gm.177178078077744.04
200506Hajnówka, gm.361216631662165646.04
200501Hajnówka, m.1924073197314725338.04
200507Kleszczele, gm.259710781078106141.51
200508Narew, gm.363713391339132936.82
200509Narewka, gm.360612031202118833.36
  hajnowski, pow. 42057 16551 16542 16407 39.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca