.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / hajnowski, pow. ...
hajnowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 50898
Powierzchnia: 1623.65 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 45
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 45
Liczba uprawnionych do głosowania: 42057
Liczba wydanych kart: 16551
 39.35%
brak33.36%34.63%35.90%37.17%38.44%39.71%40.98%42.25%43.52%44.79% 
............
danych34.62%35.89%37.16%38.43%39.70%40.97%42.24%43.51%44.78%46.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200502Białowieża, gm.212582382281938.73
200503Czeremcha, gm.312612761275126140.82
200504Czyże, gm.234310701070106345.67
200505Dubicze Cerkiewne, gm.177178078077744.04
200506Hajnówka, gm.361216631662165646.04
200501Hajnówka, m.1924073197314725338.04
200507Kleszczele, gm.259710781078106141.51
200508Narew, gm.363713391339132936.82
200509Narewka, gm.360612031202118833.36
  hajnowski, pow. 42057 16551 16542 16407 39.35
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto2070479277922785138.29
2Wieś2135386248620855640.39
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0002281792329228915440.46
2od 5 001 do 10 00000000.00
3od 10 001 do 20 00000000.00
4od 20 001 do 50 0001924073197314725338.04
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca