.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / krośnieński, pow. / Krościenko Wyżne, gm.
Krościenko Wyżne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5197
Powierzchnia: 16.33 km2
Zaludnienie: 318 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3870
Liczba wydanych kart: 1983
Liczba głosów oddanych: 1983
Liczba głosów ważnych: 1975
 51.24%
brak40.73%42.41%44.09%45.77%47.45%49.13%50.81%52.49%54.17%55.85% 
............
danych42.40%44.08%45.76%47.44%49.12%50.80%52.48%54.16%55.84%57.53% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora130.66
2BOROWSKI Marek Stefan984.96
3BUBEL Leszek Henryk10.05
5ILASZ Liwiusz Marian50.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander111656.51
7KALINOWSKI Jarosław321.62
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard201.01
9LEPPER Andrzej Zbigniew23812.05
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej20.10
13TUSK Donald Franciszek44822.68
14TYMIŃSKI Stanisław10.05
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Parafialny w Krościenku Wyżnym, ul. Brzozowska 1a181691691691550.44
2Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34124463163162650.72
3Dom Ludowy w Pustynach, ul. Centralna 1381043643643453.83
  Krościenko Wyżne, gm. 3870 1983 1983 1975 51.24

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca