.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / krośnieński, pow. / Krościenko Wyżne, gm.
Krościenko Wyżne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5197
Powierzchnia: 16.33 km2
Zaludnienie: 318 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3870
Liczba wydanych kart: 1983
 51.24%
brak40.73%42.41%44.09%45.77%47.45%49.13%50.81%52.49%54.17%55.85% 
............
danych42.40%44.08%45.76%47.44%49.12%50.80%52.48%54.16%55.84%57.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Parafialny w Krościenku Wyżnym, ul. Brzozowska 1a181691691691550.44
2Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34124463163162650.72
3Dom Ludowy w Pustynach, ul. Centralna 1381043643643453.83
=   3870  1983  1983  1975  51.24 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca