.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / oleski, pow. / Rudniki, gm.
Rudniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8571
Powierzchnia: 100.52 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6780
Liczba wydanych kart: 2854
Liczba głosów oddanych: 2854
Liczba głosów ważnych: 2828
 42.09%
brak26.52%28.58%30.64%32.70%34.76%36.82%38.88%40.94%43.00%45.06% 
............
danych28.57%30.63%32.69%34.75%36.81%38.87%40.93%42.99%45.05%47.12% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora381.34
2BOROWSKI Marek Stefan2729.62
3BUBEL Leszek Henryk50.18
5ILASZ Liwiusz Marian90.32
6KACZYŃSKI Lech Aleksander61521.75
7KALINOWSKI Jarosław1495.27
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard210.74
9LEPPER Andrzej Zbigniew102436.21
11PYSZKO Jan20.07
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek69024.40
14TYMIŃSKI Stanisław30.11
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Cieciułów, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki117946946946539.78
2Żytniów, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego111642642641738.17
3Rudniki, Gimnazjum Publiczne168176076075245.21
4Dalachów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II132161161160746.25
5Jaworzno, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika148358858858739.65
  Rudniki, gm. 6780 2854 2854 2828 42.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca